VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN SOM BEVAKAR DE ÄLDRES INTRESSEN

OCH RÄTTIGHETER I SAMHÄLLET

 

SPF Seniorerna Flyingebygden bildades den 25 oktober 1973 och har för närvarande (februari 2015) 129 medlemmar.

Föreningen arrangerar bl a resor, utfärder, studiebesök och teaterbesök samt erbjuder aktiviteter av olika slag som gympa, boule, stavgång, studiecirklar och kortspel.

 

SPF Seniorerna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation.

SPF Seniorerna bildades 1939 och har ca 270 000 medlemmar (februari 2015) organiserade i 27 distrikt och ca 830 föreningar.

 

Du saknar kanske dina gamla arbetskamrater.                              

SPF Seniorerna ger dig  möjligheter till livskvalitet genom en aktiv fritid i gemenskap med andra.

Vi har plats för många fler pensionärer i vår förening. 

SPF Seniorerna har representant i kommunala pensionärsrådet (KPR) som kan framföra önskemål till ledande politiker och bevaka de äldres intresse.

 

Tänk på att stillasittande är en av de största hälsoriskerna för människor i alla åldrar.

Forskning har visat att även lite träning/aktivitet har stora positiva hälsoeffekter.

Att motionera ihop med andra gör det hela lättare.

Kom ihåg att det aldrig är för sent att börja.

Vänta inte tills i morgon utan kom och se hur trevligt vi har på våra aktiviteter.                                        

 

Vill du bli medlem kom direkt till våra månadsmöte i Församlingshemmet i Flyinge kl 14.00 

första fredagen i månaden eller kontakta medlemsansvarige Margit Östman tel: 046-52533 

Medlemsavgift för 2015 är 200:-. Avgift för vänmedlem är 100:-. 

Från och med 2016 kommer inbetalningskort hem till var och en från SPF Seniorerna Förbundet.

Som medlem kan du också teckna SPF:s gruppliv- och olycksfallsförsäkring och den är gratis de 3 första månaderna.